Absolute Boy

Title: 絶対少年

Episodes: 26

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'mystery anime and manga', 'fantasy anime and manga', 'science fiction anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Tomomi Mochizuki

Composer: Masumi Itō

MAL ID: 308

List of Characters:

Voice Actors: {'Risa Mizuno', 'Masami Suzuki', 'Katsuhisa Hōki', 'Chiwa Saitō', 'Yasuyuki Kase', 'Ai Shimizu', 'Tomoko Sadohara', 'Yakkun Sakurazuka', 'Takahiro Sakurai', 'Miwa Matsumoto', 'Kaori Yamagata', 'Kenji Hamada', 'Tadahisa Saizen', 'Kanako Mitsuhashi', 'Akiko Kobayashi', 'Yuki Kaida', 'Misa Watanabe', 'Toshiyuki Toyonaga', 'Junko Takeuchi', 'Hozumi Gōda'}

List of Episodes: