Ai no Gakko Cuore Monogatari

Title:

Episodes: 26

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'school anime and manga'}

Main Subject: {'elementary school student'}

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director:

Composer: Katsuhisa Hattori

MAL ID: 3835

List of Characters:

Voice Actors: {'Hiroko Maruyama', 'Keiko Yokozawa', 'Reiko Suzuki', 'Satomi Majima', 'Yōko Matsuoka', 'Kaoru Kurosu', 'Rumiko Ukai', 'Mikio Terashima', 'Shō Saitō', 'Hidekatsu Shibata', 'Kazue Ikura', 'Katsue Miwa', 'Kazuko Sugiyama', 'Yoshiko Ōta', 'Minori Matsushima', 'Kazue Komiya', 'Toshiko Fujita'}

List of Episodes: