Balatack

Title: 超人戦隊バラタック

Episodes: 31

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'mecha'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Nobutaka Nishizawa

Composer: Akihiro Komori

MAL ID: 6970

List of Characters:

Voice Actors: {'Keiichi Noda', 'Yū Mizushima', 'Nana Yamaguchi', 'Isamu Tanonaka', 'Keiko Han', 'Noriko Tsukase', 'Ichirō Nagai', 'Shin Aomori', 'Hiroya Ishimaru', 'Kaneta Kimotsuki', 'Kōji Totani', 'Keiko Yamamoto', 'Tōru Furuya', 'Yūji Mitsuya', 'Michiko Nomura', 'Mami Koyama', 'Chikao Ōtsuka', 'Chiyoko Kawashima'}

List of Episodes: