Classroom Crisis

Title: クラスルーム☆クライシス

Episodes: 13

Seasons:

Duration:

Genre: {'science fiction anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Kenji Nagasaki

Composer: Yuki Hayashi

MAL ID: 30383

List of Characters:

Voice Actors: {'Akihiko Ishizumi', 'Motomu Kiyokawa', 'Takayuki Kondō', 'Junpei Morita', 'Kinryū Arimoto', 'Aya Suzaki', 'Tomomichi Nishimura', 'Minami Tsuda', 'Kana Asumi', 'Yui Horie', 'Yoshino Nanjō', 'Ari Ozawa', 'Kazuhiko Inoue', 'Shiina Natsukawa', 'Showtaro Morikubo', 'Yū Kobayashi', 'Yuma Uchida', 'Hiroyuki Yoshino', 'Sora Amamiya', 'Katsuyuki Konishi', 'Toshiyuki Toyonaga', 'Yusaku Yara'}

List of Episodes: