Cosmic Baton Girl Princess Comet

Title: Cosmic Baton Girl コメットさん☆

Episodes: 43

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'magical girl', 'romance anime and manga', 'fantasy anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'TV Osaka', 'Korean Broadcasting System'}

Original Language: Japanese

Director: Mamoru Kanbe

Composer: MOKA☆

MAL ID: 2036

List of Characters:

Voice Actors: {'Kazuma Horie', 'Yuki Matsuoka', 'Chihiro Kusaka', 'Kazuhiro Ōguro', 'Shizuka Ishikawa', 'Tomo Saeki', 'Kuniko Kashii', 'Sanae Kobayashi', 'Sayaka Aoki', 'Yasuo Iwata', 'Makoto Tsumura', 'Kumiko Ōba', 'Katsuhiro Kitagawa', 'Nao Nagasawa', 'Umi Tenjin', 'Haruo Satō', 'Hiroshi Ōtake', 'Aki Maeda', 'Akari Fujiwara', 'Kaya Matsutani', 'Yumiko Kokonoe', 'Taeko Kawata', 'Sayuri Yamauchi', 'Jin Yamanoi', 'Eri Saitō', 'Hiroki Shimowada', 'Miina Tominaga', 'Rika Fukami', 'Tōru Shinagawa', 'Toshiaki Kuwahara', 'Chieko Honda', 'Mayumi Asano', 'Mikako Takahashi', 'Kurumi Mamiya'}

List of Episodes: