Daily Lives of High School Boys

Title: 男子高校生の日常

Episodes: 12

Seasons:

Duration:

Genre: {'comedy anime and manga', 'slice of life anime and manga'}

Main Subject: {'high school student'}

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'TV Tokyo'}

Original Language: Japanese

Director: Shinji Takamatsu

Composer:

MAL ID:

List of Characters:

Voice Actors: {'Aoi Yūki', 'Ami Koshimizu', 'Kenichi Suzumura', 'Madoka Yonezawa', 'Yukana', 'Chiwa Saitō', 'Kaori Mizuhashi', 'Miyu Irino', 'Yōko Hikasa', 'Risa Hayamizu', 'Takahiro Sakurai', 'Yūki Ono', 'Daisuke Namikawa', 'Tomokazu Sugita', 'Akira Ishida', 'Junko Minagawa', 'Ayahi Takagaki', 'Showtaro Morikubo', 'Nobuhiko Okamoto', 'Jun Fukuyama', 'Hiroki Yasumoto', 'Yūichi Iguchi', 'Yū Kobayashi'}

List of Episodes: list of Daily Lives of High School Boys episodes