Death Parade

Title: デス・ビリヤード

Episodes:

Seasons:

Duration: 25

Genre: {'drama anime and manga', 'mystery anime', 'mystery anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Yuzuru Tachikawa

Composer:

MAL ID: 28223

List of Characters:

Voice Actors: {'Mamoru Miyano', 'Mao Ichimichi', 'Ryoka Yuzuki', 'Rumi Ōkubo', 'Ayako Kawasumi', 'Tesshō Genda', 'Ryoko Shiraishi', 'Takahiro Sakurai', 'Kōki Uchiyama', 'Jun Hazumi', 'Kazuya Nakai', 'Ikuko Tani', 'Keiji Fujiwara', 'Yoshimasa Hosoya', 'Asami Seto', 'Tomoaki Maeno', 'Yūichi Nakamura', 'Junji Majima', 'Yuriko Yamaguchi', 'Masakazu Morita'}

List of Episodes: