Densetsu no Yūsha no Densetsu

Title: 伝説の勇者の伝説

Episodes: 24

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'fantasy anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'TV Tokyo'}

Original Language: Japanese

Director: Itsurō Kawasaki

Composer:

MAL ID: 8086

List of Characters:

Voice Actors: {'Yuto Suzuki', 'Ayana Taketatsu', 'Daisuke Ono', 'Junichi Suwabe', 'Hisafumi Oda', 'Saori Hayami', 'Akiko Yajima', 'Miyu Irino', 'Saki Fujita', 'Rikiya Koyama', 'Yuko Gibu', 'Takahiro Sakurai', 'Satoshi Hino', 'Takuma Terashima', 'Tomokazu Sugita', 'Atsushi Abe', 'Kazuya Nakai', 'Mariya Ise', 'Miyuki Sawashiro', 'Atsushi Imaruoka', 'Ayahi Takagaki', 'Yasunori Masutani', 'Nobuhiko Okamoto', 'Jun Fukuyama', 'Tomosa Murata', 'Fuyuka Ōura', 'Mikako Takahashi'}

List of Episodes: list of The Legend of the Legendary Heroes episodes