Fairy Gone

Title:

Episodes:

Seasons:

Duration:

Genre:

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Ao Jūmonji

Composer:

MAL ID: 39063

List of Characters: list of Fairy Gone characters

Voice Actors: {'Shinji Kawada', 'Kenji Nomura', 'Kōji Okino', 'Takehito Koyasu', 'Kenjirō Tsuda', 'Yoshiki Nakajima', 'Mikako Komatsu', 'Hōchū Ōtsuka', 'Ayaka Suwa', 'Hiroki Tōchi', 'Takaya Hashi', 'Ayaka Fukuhara', 'Kazuyuki Okitsu', 'Shizuka Itō', 'Minako Kotobuki', 'Atsumi Tanezaki', 'Mie Sonozaki', 'Eizō Tsuda', 'Yasuhiro Mamiya', 'Yoshimasa Hosoya', 'Tomoaki Maeno', 'Yuka Iguchi', 'Hisao Egawa', 'Kana Ichinose', 'Mugihito'}

List of Episodes: list of Fairy Gone episodes