Gear Fighter Dendoh

Title: GEAR戦士電童

Episodes: 38

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'mecha'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'TV Tokyo'}

Original Language: Japanese

Director: Mitsuo Fukuda

Composer: Toshihiko Sahashi

MAL ID: 2484

List of Characters:

Voice Actors: {'Naomi Shindō', 'Yoshio Kawai', 'Ishikawa Taisuke', 'Michiko Neya', 'Eiji Maruyama', 'Hitomi Mieno', 'Kenichi Suzumura', 'Yumiko Kobayashi', 'Akari Hibino', 'Tomoko Ishimura', 'Yasuhiro Takato', 'Yūko Katō', 'Kotono Mitsuishi', 'Kazuhiro Nakata', 'Shō Hayami', 'Kazuhiko Kishino', 'Tomomichi Nishimura', 'Yumi Tōma', 'Mieko Tsuchiya', 'Miki Yoshino', 'Kenji Nojima', 'Shōko Kikuchi', 'Yōko Matsuoka', 'Moyu Arishima', 'Katashi Ishizuka', 'Mikako Takahashi', 'Kazuya Ichijō'}

List of Episodes: