Gingitsune

Title: ぎんぎつね

Episodes: 12

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'fantasy anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Shin Misawa

Composer: Tatsuya Kato

MAL ID: 18411

List of Characters:

Voice Actors: {'Toshihiko Seki', 'Kensho Ono', 'Ami Koshimizu', 'Kotori Koiwai', 'Yōji Ueda', 'Hirofumi Nojima', 'Hiroaki Hirata', 'Ayaka Suwa', 'Shin-ichiro Miki', 'Atsuko Tanaka', 'Tomokazu Seki', 'Chinatsu Akasaki', 'Yūki Ono', 'Kazuhiko Inoue', 'Tomokazu Sugita', 'Ayumi Fujimura', 'Naomi Kusumi', 'Hiroyuki Yoshino', 'Yō Taichi', 'Hisako Kanemoto', 'Sanae Fuku'}

List of Episodes: