Glass Fleet

Title: ガラスの艦隊

Episodes: 26

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'adventure anime and manga', 'science fiction anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director:

Composer: Kousuke Yamashita

MAL ID: 973

List of Characters:

Voice Actors: {'Romi Park', 'Kenjirō Tsuda', 'Tōru Ōkawa', 'Yumi Kakazu', 'Taro Yamaguchi', 'Takayuki Sugō', 'Jun Karasawa', 'Shōto Kashii', 'Yūko Kaida', 'Ryoka Yuzuki', 'Rie Kugimiya', 'Yutaka Aoyama', 'Shinji Ogawa', 'Masayuki Katō', 'Kana Ueda', 'Shizuka Itō', 'Ryoko Shiraishi', 'Tetsu Inada', 'Noriko Uemura', 'Takahiro Sakurai', 'Sōichirō Tanaka', 'Ken Narita', 'Hiroshi Iida', 'Mie Sonozaki', 'Kazuya Nakai', 'Miyuki Sawashiro', 'Akira Ishida', 'Yasushi Miyabayashi', 'Akiko Yoshikawa', 'Atsushi Ono', 'Tomohisa Asō'}

List of Episodes: