Great Pretender

Title:

Episodes:

Seasons:

Duration:

Genre:

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Hiro Kaburaki

Composer: Yutaka Yamada

MAL ID: 40052

List of Characters:

Voice Actors: {'Kenji Nomura', "Shin'ya Kote", 'Gara Takashima', 'Junichi Suwabe', 'Tomokazu Seki', 'Yoshito Yasuhara', 'Yuka Komatsu', 'Ryōta Takeuchi', 'Chikahiro Kobayashi', 'Tsuguo Mogami', 'Shūhei Sakaguchi', 'Mie Sonozaki', 'Chiaki Kobayashi', 'Mayumi Sako', 'Shōgo Nakamura', 'Takako Honda', 'Shunsuke Sakuya', 'Atsushi Ono', 'Daisuke Hirakawa', 'Natsumi Fujiwara', 'Yūki Wakai', 'Fuminori Komatsu', 'Kujira', 'Yōhei Tadano', 'Atsuki Tani'}

List of Episodes: