Heavy Object

Title: ヘヴィーオブジェクト

Episodes: 24

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'science fiction anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Takashi Watanabe

Composer: Keiji Inai

MAL ID: 27829

List of Characters:

Voice Actors: {'Yuna Yoshino', 'Daiki Yamashita', 'Juri Kimura', 'Takayuki Sugō', "Jun'ichi Yanagita", 'Shinobu Matsumoto', 'Eri Suzuki', 'Mari Yokoo', 'Yasuaki Takumi', 'Ryūsuke Ōbayashi', 'Rikiya Koyama', 'Shizuka Itō', 'Ikumi Hayama', 'Rumi Ōkubo', 'Shinpachi Tsuji', 'Mari Nakatsu', 'Ryōta Takeuchi', 'Inori Minase', 'Rina Satō', 'Yoshimasa Hosoya', 'Satomi Arai', 'Itaru Yamamoto', 'Kaede Hondo', 'Maaya Uchida', 'Kaito Ishikawa', 'Katsuyuki Konishi', 'Hisako Kanemoto', 'Natsuki Hanae', 'Saori Ōnishi', 'Minami Takahashi'}

List of Episodes: list of Heavy Object episodes