K

Title:

Episodes: 13

Seasons:

Duration:

Genre: {'action anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Shingo Suzuki

Composer:

MAL ID: 14467

List of Characters:

Voice Actors: {'Kenjirō Tsuda', 'Daisuke Ono', 'Yūki Kaji', 'Mikako Komatsu', 'Tetsuya Kakihara', 'Mamoru Miyano', 'Kazuki Shimizu', 'Satomi Satō', 'Shō Hayami', 'Takahiro Sakurai', 'Yui Horie', 'Daisuke Namikawa', 'Tomokazu Sugita', 'Miyuki Sawashiro', 'Shōzō Iizuka', 'Yūichi Nakamura', 'Jun Fukuyama', 'Maaya Uchida', 'Kōji Takahashi'}

List of Episodes: list of K episodes