Kill la Kill

Title:

Episodes: 24

Seasons:

Duration:

Genre: {'fantasy anime and manga', 'action anime and manga', 'soundtrack', 'comedy anime and manga', 'magical girl'}

Main Subject: {'high school student', 'rebellion'}

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director:

Composer:

MAL ID: 18679

List of Characters:

Voice Actors: {'Toshihiko Seki', 'Go Shinomiya', 'Romi Park', 'Yukari Fukui', 'Marina Inoue', 'Kiyohito Yoshikai', 'Kenjirō Tsuda', 'Ami Koshimizu', 'Akio Nojima', 'Shin-ichiro Miki', 'Fanny Bloc', 'Ryoka Yuzuki', 'Kinryū Arimoto', 'Aya Suzaki', 'Kenyu Horiuchi', 'Tetsu Inada', 'Masaya Onosaka', 'Norihisa Mori', 'Ryōta Takeuchi', 'Chiaki Takahashi', 'Kōsei Hirota', 'Mayumi Shintani', 'Ayumi Fujimura', 'Mitsuo Iwata', 'Yūji Ueda', 'Makoto Awane', 'Yukari Tamura', 'Hiroyuki Yoshino', 'Katsuyuki Konishi', 'Nobuyuki Hiyama'}

List of Episodes: