Mighty Cat Masked Niyandar

Title: ニャニがニャンだー ニャンダーかめん

Episodes: 83

Seasons:

Duration:

Genre: {'action anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Tsutomu Shibayama

Composer: Kazuaki Miyaji

MAL ID:

List of Characters:

Voice Actors: {'Wasabi Mizuta', 'Kenji Nomura', 'Chō', 'Tōru Ōkawa', 'Yuzuru Fujimoto', 'Rokurō Naya', 'Shōto Kashii', 'Ayumi Kida', 'Teiyū Ichiryūsai', 'Yuko Kobayashi', 'Roko Takizawa', 'Sayaka Aoki', 'Kazuhiro Nakata', 'Makoto Tsumura', 'Ai Uchikawa', 'Yutaka Aoyama', 'Yuki Masuda', 'Mika Kanai', 'Kumi Yamakado', 'Kenyu Horiuchi', 'Yumi Takada', 'Shinpachi Tsuji', 'Aya Yamakawa', 'Hiroshi Naka', 'Taeko Kawata', 'Noriko Suzuki', 'Satsuki Yukino', 'Tomoyuki Dan', 'Sayuri Sadaoka', 'Miyuki Ichijō', 'Kikumi Umeda', 'Mitsuaki Hoshino', 'Sayuri Ikemoto', 'Kōji Ochiai', 'Nobuyuki Furuta'}

List of Episodes: