Noir

Title: Noir

Episodes: 26

Seasons:

Duration:

Genre: {'girls with guns', 'mystery anime and manga', 'neo-noir', 'action anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'TV Tokyo'}

Original Language: Japanese

Director: Kōichi Mashimo

Composer: Yuki Kajiura

MAL ID: 272

List of Characters:

Voice Actors: {'Toshihiko Seki', 'Aya Hisakawa', 'Kiyoshi Kawakubo', 'Kotono Mitsuishi', 'Houko Kuwashima', 'Hidetoshi Nakamura', 'Masako Katsuki', 'Urara Takano', 'Emi Shinohara', 'Jun Hazumi', 'Banjō Ginga', 'Katsunosuke Hori', 'Tarako', 'Hōchū Ōtsuka', 'Yumi Tōma', 'Masaharu Satō'}

List of Episodes: list of Noir episodes