Our Home's Fox Deity

Title: 我が家のお稲荷さま。

Episodes: 24

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'fantasy anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Yoshiaki Iwasaki

Composer: Yasuharu Takanashi

MAL ID: 3322

List of Characters:

Voice Actors: {'Yū Asakawa', 'Yukana', 'Masumi Asano', 'Mikako Takahashi', 'Yū Shimamura', 'Takahiro Mizushima', 'Rie Kugimiya', 'Yui Horie', 'Daisuke Ono', 'Kaori Mizuhashi', 'Mitsuru Miyamoto', 'Wataru Hatano', 'Shizuka Itō', 'Yui Kano', 'Yūichi Nakamura', 'Saori Hayami'}

List of Episodes: list of Our Home's Fox Deity episodes