Ouran High School Host Club

Title: 桜蘭高校ホスト部

Episodes: 26

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'school anime and manga', 'comedy drama anime and manga', 'harem'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'Nippon Television'}

Original Language: Japanese

Director: Takuya Igarashi

Composer: Yoshihisa Hirano

MAL ID: 853

List of Characters:

Voice Actors: {'Daisuke Kirii', 'Chō', 'Takehito Koyasu', 'Yasuko Hatori', 'Michiko Neya', 'Mamoru Miyano', 'Kenichi Suzumura', 'Yoshinori Fujita', 'Fumihiko Tachiki', 'Kazuki Taketani', 'Yuko Sasamoto', 'Masaya Matsukaze', 'Mitsuki Saiga', 'Miho Yamada', 'Natsuko Kuwatani', 'Kozue Yoshizumi', 'Tomomi Watanabe', 'Kazuhiko Inoue', 'Mika Doi', 'Wataru Hatano', 'Ayaka Saitō', 'Hisako Kyōda', 'Yūji Ueda', 'Yukari Tamura', 'Kikuko Inoue', 'Maaya Sakamoto', 'Junko Takeuchi', 'Kurumi Mamiya', 'Shigenori Yamazaki'}

List of Episodes: list of Ouran High School Host Club episodes