Shigurui

Title: シグルイ

Episodes: 12

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'Jidaigeki'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Hiroshi Hamasaki

Composer: Kiyoshi Yoshida

MAL ID: 2216

List of Characters:

Voice Actors: {'Takashi Kondō', 'Yasuyoshi Hara', 'Masaki Terasoma', 'Nobuaki Fukuda', 'Mitsuko Horie', 'Yoshisada Sakaguchi', 'Kazuki Yao', 'Katsuhisa Hōki', 'Minoru Inaba', 'Houko Kuwashima', 'Yutaka Aoyama', 'Emi Shinohara', 'Shinji Ogawa', 'Yasuhiro', 'Ryūsuke Ōbayashi', 'Yukitoshi Tokumoto', 'Rikiya Koyama', 'Taiten Kusunoki', 'Ryūzaburō Ōtomo', 'Daisuke Namikawa', 'Masaaki Tsukada', 'Shōzō Iizuka', 'Chikao Ōtsuka', 'Nozomu Sasaki', 'Bin Shimada', 'Yusaku Yara', 'Hidenobu Kiuchi', 'Seizō Katō', 'Yuuki Matsuda', 'Kyōko Hikami'}

List of Episodes: list of Shigurui episodes