Silent Möbius

Title: サイレントメビウス

Episodes: 26

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'drama anime and manga', 'science fiction anime and manga', 'fantasy anime and manga', 'action anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'TV Tokyo'}

Original Language: Japanese

Director:

Composer:

MAL ID: 1517

List of Characters:

Voice Actors: {'Maya Okamoto', 'Kōichi Hashimoto', 'Akiko Hiramatsu', 'Kaneto Shiozawa', 'Masako Ikeda', 'Miho Nagahori', 'Gara Takashima', 'Kiyoshi Kawakubo', 'Naoko Matsui', 'Mami Koyama', 'Chieko Honda', 'Katsunosuke Hori', 'Hiromi Tsuru', 'Kappei Yamaguchi', 'Yasunori Matsumoto', 'Toshiko Fujita'}

List of Episodes: