Sketchbook ~full color's~

Title:

Episodes: 13

Seasons:

Duration:

Genre:

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'TV Tokyo'}

Original Language: Japanese

Director:

Composer:

MAL ID:

List of Characters:

Voice Actors: {'Masumi Asano', 'Hideki Tasaka', 'Ami Koshimizu', 'Asuka Nakase', 'Takashi Ōhara', 'Hiro Shimono', 'Kana Hanazawa', 'Tomoe Ohmi', 'Yui Makino', 'Sayaka Ohara', 'Yūko Gotō', 'Jōji Nakata', 'Yōko Hikasa', 'Shizuka Itō', 'Momoko Saitō', 'Natsuko Kuwatani', 'Tomoko Kaneda', 'Yukari Tamura', 'Ryō Hirohashi', 'Kaori Shimizu'}

List of Episodes: