Special A

Title: S・A〜スペシャル・エー〜

Episodes: 24

Seasons:

Duration:

Genre: {'school anime and manga', 'romantic comedy anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'Chiba Television Broadcasting'}

Original Language: Japanese

Director: Yoshikazu Miyao

Composer: Shōgo Kaida

MAL ID: 3470

List of Characters:

Voice Actors: {'Kazuma Horie', 'Mitsuhiro Ichiki', 'Ami Koshimizu', 'Yoshinori Fujita', 'Atsuko Tanaka', 'Hiro Shimono', 'Yūko Gotō', 'Tsubasa Yonaga', 'Natsuko Kuwatani', 'Hitomi Nabatame', 'Noriko Shitaya', 'Atsushi Imaruoka', 'Kishō Taniyama', 'Ayahi Takagaki', 'Megumi Ogata', 'Jun Fukuyama', 'Makiko Nabei', 'Kōji Yusa', 'Kaori Shimizu', 'Kazuya Ichijō'}

List of Episodes: list of Special A episodes