St. Luminous Mission High School

Title: 聖ルミナス女学院

Episodes: 13

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'school anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Tetsurō Amino

Composer: Mikiya Katakura

MAL ID: 2781

List of Characters:

Voice Actors: {'Yū Asakawa', 'Rikako Aikawa', 'Yūko Sumitomo', 'Manabi Mizuno', 'Masako Katsuki', 'Asako Dodo', 'Mahito Tsujimura', 'Tomoko Ishimura', 'Ai Uchikawa', 'Sōichirō Hoshi', 'Ai Orikasa', 'Tetsuya Iwanaga', 'Mariko Suzuki', 'Hiroko Konishi', 'Yumi Takada', 'Chiharu Tezuka', 'Aya Sakaguchi', 'Yui Horie', 'Showtaro Morikubo', 'Yuri Amano', 'Nami Miyahara', 'Miki Suzuki', 'Mayumi Iizuka', 'Shiho Kikuchi'}

List of Episodes: