Strike Witches

Title: ストライクウィッチーズ

Episodes: 12

Seasons:

Duration:

Genre: {'ecchi', 'action anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise: {'Strike Witches'}

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Kazuhiro Takamura

Composer:

MAL ID: 3667

List of Characters:

Voice Actors: {'Yukitoshi Hori', 'Asami Sanada', 'Rie Tanaka', 'Takeshi Watabe', 'Ami Koshimizu', 'Misato Fukuen', 'Junko Midori', 'Kana Hanazawa', 'Chiwa Saitō', 'Yasuyuki Kase', 'Saeko Chiba', 'Ayuru Ōhashi', 'Satoshi Hino', 'Ken Shiroyama', 'Arise Satō', 'Mie Sonozaki', 'Mai Kadowaki', 'Kaori Nazuka', 'Miyuki Sawashiro', 'Yuri Amano', 'Yōsuke Akimoto', 'Sakura Nogawa', 'Hozumi Gōda'}

List of Episodes: list of Strike Witches episodes