Tears to Tiara

Title: Tears to Tiara

Episodes: 26

Seasons:

Duration:

Genre: {'fantasy anime and manga', 'harem'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Tomoki Kobayashi

Composer: Takayuki Hattori

MAL ID: 3594

List of Characters:

Voice Actors: {'Rie Tanaka', 'Tōru Ōkawa', 'Ami Koshimizu', 'Mitsuru Ogata', 'Shunzō Miyasaka', 'Shōto Kashii', 'Tomohiro Tsuboi', 'Makoto Ishii', 'Ai Shimizu', 'Yūko Gotō', 'Masayuki Katō', 'Kana Ueda', 'Kenji Hamada', 'Kaori Nazuka', 'Miyuki Sawashiro', 'Wataru Hatano', 'Naomi Kusumi', 'Yūji Ueda', 'Mai Nakahara', 'Yōsuke Akimoto', 'Kiyomi Asai'}

List of Episodes: list of Tears to Tiara episodes