The Day I Became a God

Title: 神様になった日

Episodes: 12

Seasons: 1

Duration:

Genre:

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Yoshiyuki Asai

Composer: Manyo

MAL ID: 41930

List of Characters:

Voice Actors: {'Eiji Takeuchi', 'Takahiro Mizushima', 'Ayane Sakura', 'Yui Ishikawa', 'Mitsuaki Hoshino', 'Kikuko Inoue', 'Chiharu Shigematsu', 'Ryoka Yuzuki', 'Shōzō Sasaki', 'Tarusuke Shingaki', 'Yūki Kuwahara', 'Ryōhei Kimura', "Ken'ichirō Matsuda", 'Kaori Nazuka', 'Haruka Terui', 'Natsuki Hanae', 'Yū Shimamura'}

List of Episodes: