The Sacred Blacksmith

Title: 聖剣の刀鍛冶

Episodes: 12

Seasons:

Duration: 25

Genre: {'fantasy anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster: {'AT-X'}

Original Language: Japanese

Director: Masamitsu Hidaka

Composer: Tamiya Terashima

MAL ID: 5940

List of Characters:

Voice Actors: {'Masumi Asano', 'Hideki Tasaka', 'Hōchū Ōtsuka', 'Ryōko Shintani', 'Ryōtarō Okiayu', 'Hinako Sasaki', 'Ai Orikasa', 'Michiru Yuimoto', 'Kiyoyuki Yanada', 'Satsuki Yukino', 'Kazuhiko Inoue', 'Miyuki Sawashiro', 'Ayumi Fujimura', 'Minori Chihara', 'Aki Toyosaki', 'Nobuhiko Okamoto', 'Kikuko Inoue', 'Kaori Fukuhara', 'Yōsuke Akimoto', 'Tomohisa Asō', 'Nozomi Masu', 'Mikako Takahashi'}

List of Episodes: