The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime

Title: 転生したらスライムだった件 転スラ日記

Episodes: 12

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'comedy anime and manga', 'isekai', 'fantasy anime and manga', 'slice of life anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise: {'That Time I Got Reincarnated as a Slime'}

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director:

Composer:

MAL ID: 41488

List of Characters:

Voice Actors: {'Kenji Nomura', 'Rie Tanaka', 'Yumiri Hanamori', 'Taku Yashiro', 'Juri Kimura', 'Takehito Koyasu', 'Kenjirō Tsuda', 'Kengo Takanashi', 'Taro Yamaguchi', 'Gakuto Kajiwara', 'Hōchū Ōtsuka', 'Tomoyuki Shimura', 'Mao Ichimichi', 'Miho Okasaki', "Jun'ichi Yanagita", 'Megumi Toyoguchi', 'Reina Kondō', 'Yūichirō Umehara', 'Sayaka Senbongi', 'Sayaka Ohara', 'Takaya Hashi', 'Asuna Tomari', 'Akane Kumada', 'Rumi Ōkubo', 'Kana Asumi', 'Rina Hidaka', 'Kanehira Yamamoto', 'Ken Narita', 'Atsumi Tanezaki', 'Chikahiro Kobayashi', 'Reina Ueda', 'Yoshimasa Hosoya', 'Kōichi Sōma', 'Tomoaki Maeno', 'Ryūichi Kijima', 'Kaede Hondo', 'Ryō Sugisaki', 'Atsushi Ono', 'Kaori Maeda', 'Jun Fukushima', 'Makoto Furukawa', 'Haruki Ishiya', 'Takuya Eguchi'}

List of Episodes: