Wandering Son

Title: 放浪息子

Episodes: 11

Seasons: 1

Duration:

Genre: {'LGBTI+ related TV series'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Ei Aoki

Composer:

MAL ID:

List of Characters:

Voice Actors: {'Kaoru Mizuhara', 'Aki Toyosaki', 'Takako Honda', 'Keiji Fujiwara', 'Yui Horie', 'Saeko Chiba', 'Yoshino Nanjō', 'Yuuka Nanri', 'Kōsuke Hatakeyama', 'Hiroyuki Yoshino', 'Yūichi Iguchi', 'Ai Takabe', 'Yoshitsugu Matsuoka', 'Asami Seto', 'Nana Mizuki'}

List of Episodes: list of Wandering Son episodes