Welcome to Demon School! Iruma-kun

Title: 魔入りました!入間くん

Episodes:

Seasons:

Duration:

Genre:

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Makoto Moriwaki

Composer:

MAL ID: 39196

List of Characters:

Voice Actors: {'Takaya Kuroda', 'Taku Yashiro', 'Daisuke Ono', 'Tetsuya Kakihara', 'Gakuto Kajiwara', 'Ryōta Ōsaka', 'Saori Hayami', 'Ayumu Murase', 'Genki Ōkawa', 'Mitsuki Saiga', "Shun'ichi Toki", 'Nao Tōyama', 'Ayaka Asai', 'Takuya Satō', 'Kaede Hondo', 'Yoshitaka Yamaya', 'Ryōhei Kimura', 'Takuto Yoshinaga', 'Takuya Eguchi'}

List of Episodes: list of Welcome to Demon School! Iruma-kun episodes