Yona of the Dawn

Title: 暁のヨナ

Episodes: 24

Seasons:

Duration:

Genre: {'adventure anime and manga', 'romance anime and manga', 'fantasy anime and manga'}

Main Subject: {'cooking'}

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director:

Composer:

MAL ID: 25013

List of Characters:

Voice Actors: {'Yūsuke Kobayashi', 'Masaki Aizawa', 'Junko Minagawa', 'Ayahi Takagaki', 'Takahiro Sakurai', 'Nobuhiko Okamoto', 'Chiwa Saitō', 'Hiro Shimono', 'Katsuhiko Sasaki', 'Sanae Kobayashi', 'Haruka Chisuga', 'Junichi Suwabe', 'Nozomi Yamamoto', 'Masakazu Morita', "Jun'ichi Kanemaru", 'Tomoaki Maeno'}

List of Episodes: list of Akatsuki no Yona: Yona of the Dawn episodes