Yoshinaga-san Chi no Gargoyle

Title: 吉永さん家のガーゴイル

Episodes: 13

Seasons:

Duration:

Genre: {'comedy anime and manga'}

Main Subject:

Media Franchise:

Original Broadcaster:

Original Language: Japanese

Director: Iku Suzuki

Composer: Kow Otani

MAL ID: 965

List of Characters:

Voice Actors: {'Ruri Asano', 'Kōki Miyata', 'Chiwa Saitō', 'Hajime Iijima', 'Tsuyoshi Aoki', 'Houko Kuwashima', 'Mie Sonozaki', 'Yuko Gibu', 'Masami Kikuchi', 'Saki Fujita', 'Yūna Inamura', 'Takurō Nakakuni', 'Hiroshi Yanaka', 'Norio Wakamoto', 'Nana Mizuki', 'Susumu Chiba', 'Kōsuke Okano', 'Yūto Kazama'}

List of Episodes: